Stage

Wat?

Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat medewerkers kunnen groeien in hun job en heel wat ontwikkelingskansen krijgen. We zijn ervan overtuigd dat we ook voor studenten een zeer boeiende organisatie zijn, waarin de leerkansen voor het grijpen liggen. We willen als organisatie dan ook actief inzetten op het aanbieden van stages voor studenten. 

Zo bieden we heel wat stageplaatsen aan in de zorg van ons woonzorgcentrum, bij de buitenschoolse kinderopvang en in de welzijns- en culturele sector. Maar ook andere profielen kunnen we soms een stageplaats aanbieden. Voor sommige studenten betekent hun stage een eerste stap richting een job binnen de gemeente Mol.

We vinden het belangrijk dat we voldoende begeleiding kunnen bieden aan onze studenten. Als we van oordeel zijn dat we onvoldoende tijd hebben door omstandigheden om studenten goed te kunnen omkaderen, zullen we dan ook niet ingaan op jouw stage-aanvraag.

Voor wie?

Elke leerling of student die in het kader van zijn/haar leerprogramma een werkervaring moet of wil opdoen, kan een aanvraag indienen. Voor een stage ontvang je geen loon of vergoeding.

Hoe aanvragen?

Interesse? Dien dan één maand voor de start een aanvraag in bij de afdeling personeel, dit doe je per mail naar personeelsdienst@gemeentemol.be. We behandelen geen aanvragen die te laat binnenkomen. 

Je stageaanvraag bevat volgende gegevens:

 • de info van je school;
 • je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer);
 • de dienst of plaats waar je graag stage wil doen (administratie, buitenschoolse kinderopvang,…);
 • de periode van de stage (aanvang– en einddatum) en op welke dagen of tijdens welke uren deze stage plaatsvindt.

Afhandeling?

Als je stageaanvraag binnenkomt bij de afdeling personeel, bekijken we of er stageplaatsen vrij zijn. Na een tweetal weken informeren we je hierover.

Is je stageplaats goedgekeurd? Dan moet je school een stageovereenkomst opstellen.

Deze stageovereenkomst bevat volgende vermeldingen:

 • Algemene gegevens:
  • de persoonlijke gegevens van de stagiair
  • de school
  • de stageplaats
  • de stageperiode
 • De nodige info als een gezondheidsbeoordeling nodig is. De school betaalt de kosten hiervoor. 
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij die de school ter beschikking heeft. Als dit niet voldoende of niet specifiek genoeg is, zorgt de stagegever voor de nodige materialen.

A tot Z

Contact

Wannes Van Mechelen

Adres
't Getouw Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur
Naar top