Stages bij woonzorgcentrum Ten Hove

Woonzorgcentrum Ten Hove is het woonzorgcentrum van het gemeentebestuur van Mol. Binnen een huiselijke en gezellige omgeving bieden we zorg op maat. Onze bewoners wonen in kleine leefgroepen op verschillende afdelingen. We huisvesten onze bewoners op de afdeling op basis van hun fysieke, psychische of sociale zorgbehoefte. In totaal zijn er vier afdelingen waar telkens 32 bewoners leven.

  • De afdelingen rode avondgloed en gele zonnestraal voor bewoners met een dementieproblematiek. 
  • De afdeling groene oase voor bewoners met verschillende ouderdoms- of fysieke problemen zoals MS,  verlamming, Parkinson, …
  • De afdeling blauwe wolk voor bewoners met ouderdomsproblemen en/of bewoners met psycho-sociale problemen zoals chronische depressies

Op elke afdeling worden andere accenten gelegd in de zorgverlening. Zo staat comfort bieden in een rustige en geborgen omgeving centraal op de afdeling gele zonnestraal, terwijl op de afdeling groene oase de nadruk ligt op herstel en behoud van de aanwezige functies.  Om deze zorg op maat te bieden wordt er veel belang gehecht aan de inzet van voldoende verpleegkundigen, zorgkundigen, teamassistenten, paramedici  en personeel voor het was- en poetsbeheer op elke afdeling. Zo is er ook genoeg tijd om stagiairs voldoende begeleiding te geven. 

Naar top